home


Het begin van het nieuwe schooljaar betekent ook het begin van een nieuw leerlingenraad-werkjaar. De leerlingenraad is voor velen een vertrouwd orgaan van het SJC geworden maar voor de nieuwe leerlingen schetsen we kort waar we in feite voor staan. Ons streefdoel is dat wij, leerlingen, gehoord worden. Daarnaast ijveren we voor een beter schoolklimaat. De leerlingenraad vormt de schakel tussen de leerkrachten, de directie en de leerlingen. We willen in samenspraak met de directie oplossingen bedenken voor zware en minder zware problemen. De leerlingenraad en de directie zijn gelijkwaardige partners. Ook brengen we, zoals alle andere raden, verslag uit bij de directie.

Naast serieuze zaken zorgen we ook voor fun op school. Zo maken we het bijvoorbeeld mogelijk dat klassiekers zoals de valentijnsactie en het spel-zonder-grenzen elk jaar opnieuw worden georganiseerd